Het afsluiten van een goedkope autoverzekering, waar rekening mee houden?

De premie die je moet betalen voor het afsluiten van een autoverzekering kan in de praktijk niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Omdat de aankoop van een (nieuwe) auto in de praktijk logischerwijs gepaard gaat met behoorlijk stevige kosten is het zo dat veel mensen op zoek gaan naar mogelijkheden om de meest goedkope autoverzekering af te kunnen sluiten. Dat is niet zo eenvoudig, want het aanbod is tegenwoordig ongelofelijk veel uitgebreider dan vroeger. Niet alleen maken we een onderscheid tussen drie verschillende soorten autoverzekeringen, daarnaast bieden ook veel meer verzekeraars deze aan. Hoe dan ook, wil jij graag ontdekken waar allemaal rekening mee te houden bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering? Verdiep je dan vooral in de onderstaande informatie!

            1.) Welke dekkingen heb je echt nodig voor je auto?

De eerste keuze die je zal moeten maken met betrekking tot het afsluiten van een goedkope autoverzekering heeft te maken met de dekkingen waar je in de basis over zal willen kunnen beschikken. Wat deze dekkingen betreft zijn er verschillende zaken om rekening mee te houden. Veel mensen die nood hebben aan een goedkope autoverzekering kiezen haast blind voor het afsluiten van de wettelijk verplichte WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt evenwel dat ze eigenlijk helemaal niet altijd even interessant is. Waarom niet? Zeer eenvoudig.

 

Voor de WA-verzekering geldt dat ze dan wel een goedkope autoverzekering mag zijn, daar staat tegenover dat ze slechts een handvol dekkingen aanbiedt aan de verzekeringnemer. In principe is het dan ook zo dat dit type van autoverzekering enkel en alleen tussenkomt bij schade die is aangericht aan derden. Met andere woorden, wanneer jij betrokken raakt in een ongeval waarbij de schade jou ten laste wordt gelegd zal dat resulteren in de tussenkomst van jouw verzekeraar ten opzichte van de derde partij. De eigen schade die je hebt geleden zal door middel van de WA-verzekering dus nooit worden gedekt.

               Wil je toch liever meer uitgebreide dekkingen?

Wanneer je een echt goedkope autoverzekering wenst af te sluiten is het niet meer dan normaal dat je daarvoor kijkt in de richting van de WA-verzekering. Dit gezegd hebbende wordt dat een ander verhaal wanneer je dus graag wil dat ook de schade aan je eigen voertuig wordt gedekt. Dan zal de WA-verzekering ondanks haar goedkope karakter plots geen optie meer zijn. In dat geval zal je dan ook liever willen kijken in de richting van deze opties:

 

  1. De beperkt cascoverzekering;
  2. De volledige cascoverzekering of de allrisk;

 

Voor beide bovenstaande autoverzekeringen geldt dat ze in de basis ook de WA-dekking bevatten, maar dan wel uitgebreid met nog andere dekkingen voor eigen schade. Bij de beperkt casco autoverzekering gaat het dan voornamelijk om schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een brand of wateroverlast. Ook aanrijdingen met een dier en bijvoorbeeld glasschade zijn gedekt in de polis. Wil je ook graag dat de eigen schade aan het voertuig wordt verzekerd? Dan moet je daarvoor kijken in de richting van de allrisk verzekering. Let wel, een echt goedkope autoverzekering is dit dan helaas niet echt meer.

            2.) Heb je eventueel ook nood aan extra dekkingen?

Goed, inmiddels zal je dus voor jouw goedkope autoverzekering een keuze hebben gemaakt uit de drie standaard soorten auto verzekeren die er op de markt zijn terug te vinden. Dit is echter nog niet alles. Er wordt in de praktijk misschien lang niet altijd voldoende aandacht aan gespendeerd, maar buiten de keuze tussen de verschillende soorten autoverzekeringen dient er ook nog aandacht te worden besteed aan de eventuele extra dekkingen die je kan afsluiten. Bij dergelijke dekkingen gaat het dan concreet om onder meer de volgende mogelijkheden:

 

  1. Een bestuurdersverzekering voor de bestuurder;
  2. Een rechtsbijstandsverzekering voor gerechtskosten;

 

Hou er bovendien ook rekening mee dat een goedkope autoverzekering ook niet altijd op de meest optimale wijze dekkingen aanbiedt voor tijdens je reis of vakantie. Heel wat mensen gaan elk jaar opnieuw met de auto op vakantie waardoor bijvoorbeeld een uitgebreidere dekking binnen de Europese Unie een belangrijke vereiste is. Indien je ervoor hebt gekozen om een echt goedkope autoverzekering af te sluiten bestaat de kans dat een dergelijke dekking niet of slechts zeer beperkt aanwezig is. Hier moet je dus zeker rekening mee houden, niet in het minst omdat het afsluiten van zo’n aanvullende dekking meteen de verschuldigde kostprijs toch aanzienlijk de hoogte in kan jagen.

            3.) Verschil in premie tussen verschillende verzekeraars

Een echt goedkope autoverzekering afsluiten is in de praktijk eigenlijk haast uitsluitend mogelijk wanneer je er ook voor kiest om wat tijd te investeren in het uitvoeren van een objectieve vergelijking. Dit is iets waar veel mensen niet meteen bij stil blijven staan, maar wat toch ongelofelijk belangrijk is. Wanneer je de verschillende verzekeraars en hun autoverzekeringen gaat vergelijken zal je in de praktijk altijd kunnen vaststellen dat er sprake kan zijn van een niet onaanzienlijk verschil op vlak van kostprijs. Het uitvoeren van een vergelijking zal je op dat vlak dan ook zeker kunnen helpen om een goedkope autoverzekering af te sluiten die in de praktijk toch over uitstekende voorwaarden zal beschikken.

Met meer dan 50 jaar ervaring helpt Diks je graag bij het vergelijken van verzekeringen.

            Is een goedkope autoverzekering voor iedereen mogelijk?

De bovenstaande drie punten zullen je ongetwijfeld aanzienlijk kunnen helpen tijdens jouw zoektocht naar een goedkope autoverzekering om af te sluiten. Dit gezegd hebbende is het zo dat mensen er ook rekening mee dienen te houden dat het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering voor hun mogelijks lang niet altijd even voor de hand liggend is. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een negatief schadeverleden uit het verleden. Voor menig aantal mensen geldt dat ze in het verleden reeds betrokken zijn geraakt bij een ongeval met verwijtbare schade. Wanneer dat ook geldt voor jou zal dat een al dan niet direct effect hebben op de hoogte van de premie die je moet betalen voor jouw autoverzekering.

 

Sta tot slot ook zeker nog even stil bij de specificaties van je voertuig. Des te zwaarder deze specificaties zijn, des te lastiger het in de praktijk kan worden om ze te verzekeren tegen een toegankelijk prijskaartje. Dit is wel iets waar je natuurlijk bij de aankoop van je nieuwe auto reeds bij stil zou kunnen blijven staan.